Werkwijze

Afspraak

Ik vind het belangrijk dat je snel in de praktijk terecht kunt. Ik streef er daarom naar om altijd binnen 2 weken een eerste afspraak met je te kunnen maken. Gemiddeld hebben mijn cliënten 5 tot 8 sessies nodig om hun doel te behalen, de een wat meer, de ander wat minder. Ik vind het erg belangrijk dat je uiteindelijk zelf verder kunt zonder mijn hulp, ik zal je hier stap voor stap in begeleiden.

Aanmelding is mogelijk zonder doorverwijzing van de huisarts. De gesprekken duren 1 tot 1,5 uur per keer. De ervaring leert dat 1 keer in de 2 weken een sessie een effectief ritme is. Uiteraard kan dit in overleg aangepast worden op jouw situatie en wensen.

Als je het fijn vindt om wandelend of online met elkaar in gesprek te gaan, dan is dat mogelijk.

Intake

Na je aanmelding ontvang je een vragenlijst en maken we een afspraak voor een intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is om te kijken wat je hulpvraag is en elkaar beter te leren kennen. Ik vind het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is om samen dit proces in te gaan. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en na afloop kunnen we samen bespreken of we met elkaar willen gaan werken. Wanneer je besluit verder te gaan wordt er altijd gewerkt aan een specifiek en concreet doel. Een intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur en is de prijs van een normaal consult. Je kunt ook eerst een kostenloos kennismakingsgesprek aanvragen.

Wanneer je besluit verder te gaan, sluiten we een behandelovereenkomst zodat er duidelijkheid is over de praktische en zakelijke afspraken die we met elkaar maken.

Voorwaarden

 • Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Er wordt geen informatie over jou of het traject vrijgegeven zonder jouw schriftelijke toestemming.
 • Je dient een sessie minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen; bij afzeggingen binnen 24 uur voor de afspraak wordt er 1 uur in rekening gebracht.
 • Voordat er een nieuwe sessie ingegaan wordt, zijn voorgaande facturen voldaan.
 • Het tarief op de factuur wordt op 15 minuten afgerond.
 • Grip, Groei, Geluk(t) beschikt niet over mogelijkheden om te pinnen. Je kunt je factuur achteraf per bank voldoen.

In dit document vind je alle algemene voorwaarden van Grip, Groei, Geluk(t).


Privacy

Ik houd mij aan de privacy-regelgeving. Dit betekent dat er geen informatie aan derden wordt verstrekt zonder jouw schriftelijke toestemming. Hieronder kun je lezen hoe er met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt.

Grip, Groei, Geluk(t) voldoet aan de Europese privacywetgeving AVG.
Grip, Groei, Geluk(t), gevestigd aan de Heullaan 8, 3265 BC te Piershil, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Grip, Groei, Geluk(t) verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Gegevens huisarts
 • Facturatiegegevens
 • Gegevens zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
 • Beroep

Grip, Groei, Geluk(t) verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Gegevens m.b.t. de begeleiding, handelingsplan
 • Gedragsgegevens
 • Fysieke gezondheidsgegevens, indien noodzakelijk voor de begeleiding

Doel van de verwerking van deze persoonsgegevens:

 • Opstellen handelingsplan voor cliënten
 • Procesbewaking van de begeleiding voor optimale begeleiding
 • Contact kunnen opnemen met cliënt
 • Facturatie

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Grip, Groei, Geluk(t) houdt de wettelijke bewaartermijn aan van persoonsgegevens. En bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 20 jaar.  Indien gegevens verouderd of gewijzigd zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd en aangepast. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft:

 • het recht om het dossier in te zien en recht op een kopie daarvan;
 • recht om fouten in uw dossier te herstellen;
 • recht om een eigen verklaring aan uw dossier toe te laten voegen;
 • recht om gegevens uit uw dossier te laten vernietigen;

Dit heeft geen gevolgen voor de verdere begeleiding.  Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Grip, Groei, Geluk(t) neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met info@gripgroeigeluk.nl

Klik hier om het complete privacy regelement in te zien.


Kwaliteit en klachten

Per 1 januari 2017 vallen alle zorgverleners onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat houdt o.a. in dat ik als zorgverlener aangesloten moet zijn bij een erkende Geschillencommissie. Voor mijn praktijk is dit vanuit de NFG via CAM COOP geregeld. CAM COOP levert voor behandeltrajecten welke zijn gestart na 1 januari 2021 de klachtenfunctionaris en is aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

Ben je niet tevreden over de hulpverlening, dan ga ik daar graag met jou over in gesprek. Mocht dit niet leiden tot een
bevredigende oplossing dan kun je je wenden tot de NFG.